Účel príspevku na zateplenie rodinného domu

Na čo poskytujeme príspevok

Príspevok na zateplenie rodinných domov je poskytovaný na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov, ktoré boli dané do užívania (skolaudované) aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia a uskutočňujú sa v nich stavebné úpravy, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy

Pod pojmom zateplenie rodinného domu sa rozumejú všetky vyššie uvedené činnosti.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019