Prílohy k žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu

O príspevok na zateplenie staršieho rodinného domu môžete počas vyhlásenej výzvy požiadať v dvoch fázach obnovy rodinného domu - pred jeho zateplením (ale až po spracovaní projektu) alebo po jeho zateplení (keď sú ukončené všetky zatepľovacie práce). O rozdielnostiach sa viac dočítate v časti Krok za krokom.

Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť nasledujúce prílohy

 pred realizáciou zateplenia

Zoznam dokladov na stiahnutie

 

po realizácii zateplenia

Zoznam dokladov na stiahnutie

 
Pri výzvach vyhlásených do 1. mája 2019 boli súčasťou príloh aj

Zoznam dokladov na stiahnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019