Ako podať žiadosť

1. KROK

Pripraviť si potrebné prílohy k žiadosti. Zoznam príloh potrebných k žiadosti je dostupný v časti Dokumenty na stiahnutie.

2. KROK

Vyplniť elektronický formulár žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu, ktorý je dostupný tu do 30. septembra 2019 alebo do vyplnenia a odoslania 500 žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Pri vypĺňaní elektronického formulára žiadosti postupujte podľa Manuálu.

3. KROK

Po záväznom odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovanú žiadosť podpísať a spolu s prílohami podať na poštovú prepravu alebo doručiť do podateľne ministerstva do 10 pracovných dní.

Adresa ministerstva:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Úradné hodiny v podateľni
Pondelok - piatok:
8:00 - 15:30 hod.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019