Ako podať žiadosť

1. KROK

Počkať na vyhlásenie výzvy. Výzva bude po vyhlásení uverejnená na stránke www.mindop.sk a na tejto stránke. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu č. Z5/2019 bude 15. mája 2019.

2. KROK

V období medzi 15. májom 2019 a 17. júnom 2019 si pripraviť potrebné prílohy k žiadosti. Zoznam príloh potrebných k žiadosti je dostupný v časti Dokumenty na stiahnutie.

3. KROK

Po spustení výzvy č. Z5/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu, ktoré je 17. júna 2019 o 8,00 hod. vyplniť elektronický formulár žiadosti. Elektronický formulár žiadosti bude dostupný na tejto stránke v období od 17. júna 2019 do 30. septembra 2019 alebo do vyplnenia a odoslania 500 žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Pri vypĺňaní elektronického formulára žiadosti postupujte podľa Manuálu.

4. KROK

Po záväznom odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovanú žiadosť spolu s prílohami podať na poštovú prepravu alebo doručiť do podateľne ministerstva do 10 pracovných dní. Adresa ministerstva:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Úradné hodiny v podateľni
Pondelok - piatok:
8:00 - 15:30 hod.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019