Výzva na predkladanie žiadostí

V nadväznosti na štvrtú výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 31. augusta 2018.

Vyhlásenie výzvy č. 5/2019 sa predpokladá v II. štvrťroku 2019.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019