Licencované spoločnosti

Jednou z podmienok poskytnutia príspevku na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu je zrealizovať zateplenie rodinného domu zhotoviteľom, ktorý má na systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom. V súčasnosti sú pre vydanie správy z inšpekcie akreditované inšpekčné orgány Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.eucert s.r.o.

Licencia potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác, pričom spolu s osvedčenými komponentami konštrukčného systému garantuje projektované parametre a životnosť diela.

 

Zoznamy spoločností s vydanými licenciami na špeciálne stavebné práce vydané akreditovaným inšpekčným orgánom:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.:

eucert s.r.o.:

V prípade otázok týkajúcich sa zoznamov, kontaktujte akreditovaný inšpekčný orgán, ktorý zoznam spravuje.

Pre zaslanie vzoru licencie a správy z inšpekcie vydanej akreditovaným inšpekčným orgánom nás kontaktujte.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019