Podanie žiadosti

V nadväznosti na výzvu č. 2/2016 podávanie žiadostí bolo ukončené dňa 6. júla 2016.

Vyhlásenie výzvy č. 3/2017 sa predpokladá v II. polroku 2017.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2017