Účel príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Z Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie vyplýva, že po 31. decembri 2020 všetky nové budovy majú dosiahnuť úroveň výstavby s takmer nulovou potrebou energie. Pre zintenzívnenie výstavby týchto domov sa s účinnosťou od 1. mája 2019 zaviedol nový účel poskytovania príspevku pre rodinné domy, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, ktorý má motivovať vlastníkov k ich výstavbe.

 

Na čo poskytujeme príspevok

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie, ktorých právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané po 31. decembri 2014. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku na rodinný dom sú špecifikované v časti Podmienky poskytnutia príspevku.

 

V akej výške poskytujeme príspevok

Výška príspevku je pri splnení zákonných podmienok 8 000 eur.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019