Prílohy k žiadosti o príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

O príspevok na nový rodinný dom možno požiadať počas vyhlásenej výzvy v prípade, ak je na rodinný dom vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie a žiadateľ disponuje všetkými prílohami.

Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť nasledujúce prílohy

Zoznam dokladov na stiahnutie

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019