Podmienky poskytnutia príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na rodinný dom, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019