Krok za krokom

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK NA ZATEPLENIE RD PRED ZATEPLENÍM RODINNÉHO DOMU

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK NA ZATEPLENIE RD PO ZATEPLENÍ RODINNÉHO DOMU

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK NA NOVÝ RODINNÝ DOM S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

1) Pozrite si základné podmienky poskytnutia príspevku

1) Pozrite si základné podmienky poskytnutia príspevku

1) Pozrite si základné podmienky poskytnutia príspevku

2) Oslovte projektanta

 

2) Skolaudovaný nový rodinný dom

3) Prerokujte svoj stavebný zámer s príslušným stavebným úradom (ohlásenie, resp. stavebné povolenie)

 

 

4) Skompletizujte si povinné prílohy k žiadosti

2) Skompletizujte si povinné prílohy k žiadosti 

3) Skompletizujte si povinné prílohy k žiadosti 

5) Vyplňte elektronickú žiadosť o príspevok na zateplenie rodinného domu

3) Vyplňte elektronickú žiadosť o príspevok na zateplenie rodinného domu

4) Vyplňte elektronickú žiadosť o príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie 

6) Doručte ministerstvu žiadosť o príspevok spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe

4) Doručte ministerstvu žiadosť o príspevok spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe

5) Doručte ministerstvu žiadosť o príspevok spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe 

7) Kontrola žiadosti pracovníkmi ministerstva

5) Kontrola žiadosti pracovníkmi ministerstva 

6) Kontrola žiadosti pracovníkmi ministerstva 

8) Vydanie rozhodnutia o rezervácii príspevku - lehota 1 rok na realizáciu prác

6) Vydanie rozhodnutia o poskytnutí príspevku 

7) Vydanie rozhodnutia o poskytnutí príspevku 

9) Realizácia zateplenia

 

 

10) Doplnenie dokladov k žiadosti po realizácii zateplenia

 

 

11) Kontrola doplnenej žiadosti pracovníkmi ministerstva

 

 

12) Vydanie rozhodnutia o poskytnutí príspevku

 

 

13) Poskytnutie príspevku

7) Poskytnutie príspevku 

8) Poskytnutie príspevku 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019