Často kladené otázky

Žiadateľ

Zhotoviteľ

Vek rodinného domu (RD)

Typ rodinného domu (RD)

Veľkosť rodinného domu (RD)

Termín realizácie zateplenia

Doklady – prílohy k žiadosti

Účel / rozsah použitia

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019