Nová žiadosť - VÝZVA 4/2018

Vstupné údaje o zatepľovanom rodinnom dome
 / 

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

5 * 9 = ?

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2018