Nová žiadosť - VÝZVA Z5/2019

Vstupné údaje o zatepľovanom rodinnom dome
 / 

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

11 + 15 = ?

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019