Nová žiadosť - VÝZVA 5/2019 [TEST]

Vstupné údaje o zatepľovanom rodinnom dome
 / 

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

15 - 3 = ?

Ministerstvo dopravy a výstavby SR © 2016-2019